Voorgestelde videos:
Afronding
3-syfer getal tot die naaste 10 en 100

Skatting
Bepaal die antwoord van 'n Optel en Aftrek Bewerking

Bewerkings deur afronding
Optel en aftrek deur op en af te rond