Voorgestelde videos:
Plekwaardes
Die verskil tussen Plekwaardes en Getalwaardes in 'n 3-syfer getal

Die verskil tussen Plekwaardes en Getalwaardes in 'n 4-syfer getal

Optelling
Gebruik plekwaardes om veelvoude van 10 by enige getal te tel

Afbreek tegnieke
Tel op en trek af deur gebruik te maak van afbreek tegnieke